Loyal kartları

Loyal kartları

 • Müştəri loyallıq kartları 3 cürdür:
  1. Klassik kart sahibləri – standart bonus faizini alacaqlar + 10% endirim
  2. Gold kart sahibləri – standart bonus faizini alacaqlar + 20% endirim
  3. Platinum kart sahibləri - standart bonus faizini alacaqlar + 30% endirim
 • Klassik kart sahibi olmaq üçün 100 manatlıq alış-veriş etmək tələb olunur
 • Gold kart son 1 il ərzində 2 500 manatlıq alış-veriş edən müştəriyə verilir
 • Platinum kart son 1 il ərzində 5 000 manatlıq alış-veriş edən müştəriyə verilir
 • Klassik kart sahibi son 2 il ərzində toplam 4 000 manatlıq alış-veriş etsə Gold kart ala biləcəkdir
 • Gold kart sahibi son 2 il ərzində toplam 7 000 manatlıq alış-veriş etsə Platinum kart ala biləcəkdir
 • Standart bonus faizi 10% təşkil edəcək – endirim olunan məbləğdən deyil, məhsulun satış qiymətindən hesablanacaq
 • 1 il ərzində istifadə olunmayan bonuslar silinəcək (sistem tam oturana qədər bu qayda tətbiq olunmayacaq)
 • Bonusları öyrənmək üçün müştəri mağazada satıcıdan və ya sosial media üzərindən məlumat ala bilər.
 • Yüksək endirim ilə satılan mallar üçün daha yüksək endirim faizi keçərli olacaq və bonuslar hesablanmayacaq